BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG THỰC HIỆN TTHC, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG NĂM 2023
Chất lượng quản trị công trong phục vụ TTHC, cung cấp DVC
0 điểm
Kết quả xử lý hồ sơ
Hoàn thành đúng hạn 0
Hoàn thành quá hạn 0
XẾP HẠNG: 0
TĂNG 0
TỶ LỆ HỒ SƠ NỘP TRỰC TUYẾN : 11211 HỒ SƠ/ 123223 HỒ SƠ (30%)
TỶ LỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN: 100%
DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
ĐẠT: 0
TĂNG 0
THANH TOÁN TRỰC TUYẾN
ĐẠT: 0
TĂNG 0
MỨC ĐỘ HÀI LÒNG
ĐẠT: 0
TĂNG 0
SỐ HÓA HỒ SƠ
ĐẠT: 0
TĂNG 0
Node: server-dvc:8080