BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG THỰC HIỆN TTHC, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG
Chất lượng quản trị công trong phục vụ TTHC, cung cấp DVC
0 điểm
Kết quả xử lý hồ sơ
Hoàn thành đúng hạn 0
Hoàn thành quá hạn 0
XẾP HẠNG: 0
TĂNG 0
TỶ LỆ HỒ SƠ NỘP TRỰC TUYẾN : 11211 HỒ SƠ/ 123223 HỒ SƠ (30%)
TỶ LỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN: 100%
Node: server-dvc:8080